Tegenwoordig zijn er veel organisaties, initiatieven en personen die zich bezighouden met vrouwenemancipatie en gendergelijkheid. Om ervoor te zorgen dat zij meer in het zonnetje gezet worden voor hun inzet, reikt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap elke twee jaar de Joke Smitprijs uit. De...

Kijken in de praktijk is onderdeel van de Tafelvanzeven opleiding, net als de stages. Eind september bezochten de cursisten van Tafelvanzeven het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Het museum is in 1977 opgericht door Gerrit Willem Barendsen en het bestaat uit twee historische panden, genaamd ‘het Pand’...

In het weekend van 26 en 27 augustus werd voor het eerst Camping Crooswijk gehouden. Dit vond plaats op het Schuttersveld, een stukje groen gelegen tussen Oud en Nieuw Crooswijk. Er werden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud en iedereen uit Crooswijk en andere...