Tegenwoordig zijn er veel organisaties, initiatieven en personen die zich bezighouden met vrouwenemancipatie en gendergelijkheid. Om ervoor te zorgen dat zij meer in het zonnetje gezet worden voor hun inzet, reikt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap elke twee jaar de Joke Smitprijs uit. De...

Kijken in de praktijk is onderdeel van de Tafelvanzeven opleiding, net als de stages. Eind september bezochten de cursisten van Tafelvanzeven het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Het museum is in 1977 opgericht door Gerrit Willem Barendsen en het bestaat uit twee historische panden, genaamd ‘het Pand’...

Als beleidsadviseur Integratie/Emancipatie bij de gemeente Rotterdam maakt Martha Louis zich al jaren hard voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Daarom draagt ze Tafelvanzeven ook zo’n warm hart toe. “Ik ondersteun en stimuleer het ondernemerschap van vrouwen, daar waar mogelijk. Want het gaat erom wat...

Volgens Tafelvanzeven directeur Annemarieke van Egeraat is Tafelvanzeven een plek waar vrouwen hun capaciteiten verder kunnen ontwikkelen. “Ze ontdekken hun talenten en ze leren om ambitie te durven hebben”. Maar wat vinden cursisten en docenten van de opleiding? We verzamelden een aantal uitspraken.   Fenna (coach cateringteam):  “Dat...