Geslaagd voor de opleiding keukentaal

In een bewogen Corona jaar, wel les/geen les, wel stage lopen/niet stagelopen hebben deze kanjers toch hun diploma behaald.

Tafelvanzeven is super trots op deze groep.